Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської райдержадміністрації

 Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Дошкільна освіта

Стан та перспективи розвитку дошкільної освіти Золочівського району Харківської області

        

Освітній процес у дошкільних навчальних закладах Золочівського району в 2017/2018 навчальному році здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад,  Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів інших нормативно-правових актів.

            Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі реалізується відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі дітей з особливими потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти; спрямований на створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи, реалізації принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу.Для оптимізації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах  району використовуються інноваційні технології, які спрямовують роботу вихователів на активізацію пізнавальної, комунікативної, творчої діяльності  дітей на основі особистісно орієнтованого підходу; використовуються засоби освітнього впливу: різні види ігор, художня література, природа, фізичні вправи, образотворче мистецтво тощо. Поводиться робота щодо організації сучасного освітнього середовища, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

            Пріоритетні змістовні напрямки освітнього процесу в дошкільних закладах визначаються з урахуванням  потреб сьогодення у посиленні складових соціально-морального, емоційно-ціннісного розвитку дітей, покращення їхнього фізичного та психічного здоров`я.  Особливої актуальності набуває забезпечення формування життєвої компетентності дошкільнят.

             В 9 дошкільних навчальних закладах  та 6 дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів виховується 726 дошкільнят.

            В кожному дошкільному навчальному закладі створено позитивний, динамічний простір, який оптимізує розвивальний потенціал дітей, сучасне освітнє середовище, сприятливе для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

            Методична робота з педагогами здійснюється на основі диференційованого підходу, сплановані заходи для педагогічних працівників різних категорій із підвищення теоретичної та практичної складової їх професійної компетентності, зокрема з питань:

                - нормативно-правового забезпечення дошкільної освіти;

                - сучасних підходів до проведення занять;

                - реалізації компетентнісного підходу;

               - дотримання вимог щодо гранично допустимого навчального навантаження на дитину.

            Організована робота педагогів на реалізацію регіональних науково-методичних проектів:

                - «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників»;

                - «Виховний простір Харківщини»;

                - «Моніторинг якості освіти в умовах модернізації освітнього простору».

            Ключовими пріоритетами змістовного наповнення освітнього процесу у новому навчальному році є:

          - національно-патріотичне виховання;

          - комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників.

       Методичну роботу з педагогічними працівниками спрямовано на забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров`я, виховання ціннісного ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе, формування механізмів соціальної адаптації до творчого втілення в умовах життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих, забезпечення виконання Базового компонента дошкільної освіти в Україні, освітньої програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»,  Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

            Мережа дошкільних навчальних закладів  району відповідає потребам населення, черга для влаштування дітей до садочків відсутня. За фінансування дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)  здійснюється ремонт та матеріально-технічне забезпечення дошкільного підрозділу Макарівського НВК, який у грудні 2017 року прийме 15 дітей раннього та дошкільного віку.

         На виконання Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу»  в частині обов`язкового здобуття дошкільної освіти дітей 5-річного віку різними формами їх підготовки до навчання в школі охоплено 100% п`ятирічок.    Відповідно до плану державної атестації навчальних закладів  у 2017 році    атестований дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3 та дошкільний підрозділ Калиновецького навчально-виховного комплексу.

            З січня 2017 року за підтримки Міжнародного Дитячого Фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні та за ініціативи Всеукраїнського фонду “Крок за кроком” стартував новий освітній проект  «Садочок – простір, дружній до дитини». Учасниками цього проекту є Золочівські дитсадки № 1, 2 та Макарівський НВК.

Удянський ДНЗ - учасник обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом у майбутнє» «Утепллення приміщення – крок до високоенергоефективності». В Золочівському ДНЗ № 1 проведені роботи по утепленню приміщення за бюджетні кошти. 

На виконання заходів щодо реалізації освітнього проекту «Моніторинг якості освіти в умовах модернізації освітнього простору», затвердженого рішенням колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,   Феськівський дошкільний навчальний заклад та дошкільний підрозділ Довжанського навчально-виховного комплексу приймають  участь у  моніторингових дослідженнях якості освіти дітей старшого дошкільного віку в І півріччі 2017/2018 навчального року.

           Золочівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 є опорним з питань  формування духовної культури загальнолюдських цінностей дошкільнят на основі казкотерапії, Золочівський  дошкільний навчальний заклад № 2  працює над  питанням організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Золочівський дошкільний навчальний заклад № 3 – опорний по роботі з з охорони праці.

На базі Золочівських дошкільних закладів працюють гуртки:  «Степ-платформа для дошкільнят» (керівник Андрющенко О.О.),  розвиток літературних творчих здібностей дошкільнят засобами фольклору (керівник Балюк С. Р.), «У світі казки» (керівник Кабанник З.В.), LEGO - конструювання  (керівник Набока І.О.).

         В дошкільних навчальних закладах району працює 60 педагогічних працівників: з них 9 завідувачів, 42 вихователя, 9 музичних керівників. Вищу педагогічну освіту мають 90% завідувачів, 75% -вихователів. Продовжують навчання  за фахом 1 завідувач, 4 вихователя.

         Курси підвищення кваліфікації згідно плану на 2016/2017 навчальний рік пройшли  6 вихователів, 1- музичний керівник.

        100% керівників та 85% вихователів володіють ПК.